Меню
Меню

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

НА ОНЛАЙН МАГАЗИН MALLTOHOME.BG

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “РИМОУТ” ЕООД, наричано по-долу за краткост Ние/Нас или ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу Вас/Вие или ПОЛЗВАТЕЛ/И, на платформата за електронна търговия Malltohome.bg, наричана по-долу „Mall to home”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Римоут“ ЕООД, ЕИК 206065380;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Поп Богомил“ №9;
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: София, п. код 1202, ул. „Поп Богомил“ №9;
 4. Данни за кореспонденция: [email protected], 0898559569.

III. ЗА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Mall to Home e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет Malltohome.bg, чрез която Вие, като Ползвател, имате възможност да закупувате стоки и да поръчвате доставката им, като сключвате с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите в платформата стоки, включително да извършвате следното:

 1. Да преглеждате стоките, като получавате информация за техните характеристики, цени и условия за доставка;
 2. Да сключвате с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата Mall to Home, посредством направено от Вас електронно изявление;
 3. Да извършвате всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата Mall to Home, използвайки електронни средства за разплащане;
 4. Да получавате (като се регистрирате или чрез търсене) информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата Mall to Home, за ценовите и другите ни предложения и за свързаните с тях услуги;
 5. Да извършвате електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата Mall to Home чрез интерфейса на страницата Malltohome.bg, достъпна в Интернет;
 6. Да бъдете уведомявани за правата Ви, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата Mall to Home в Интернет;
 7. Да упражнявате правата си да преглеждате доставените Ви стоки, да предявите рекламации за тях или за пропорционално намаление на цената, както и на отказ от доставените Ви стоки, съобразно Закона за защита на потребителите, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и тези Общи условия.
 8. Да създадете и регистрирате профил, чрез който да осъществявате достъп до  страницата Malltohome.bg и до платформата Mall to Home, или да използвате същите, без да имате регистриран профил. Регистрирането на профил ще се извършва само по Ваша преценка и за Ваше удобство, но не е изискване за използване на платформата Mall to Home и за достъп до предлаганите от Нас стоки и услуги;

Чл. 4. Ние, като Доставчик в платформата Mall to Home, организираме доставянето на стоките и гарантираме правата Ви, предвидени в закона и според стандартите за добросъвестност и грижа, възприети в практиката, потребителското и търговското право.

Чл. 5. Чрез използването на електронната ни страница Malltohome.bg или чрез осъществяването на поръчка посредством нея, Вие се съгласявате с настоящите Общи условия и се обвързвате с тяхното спазване, а също така приемате и нашата Политика за поверителност на личните данни в редакцията им към момента на използване на страницата ни. Както Общите условия, така и Политиката ни за поверителност на личните данни, могат да бъдат променяни, поради което Ви съветваме редовно да се информирате за тях. В случай, че не сте съгласни с Общите условия или с Политиката ни за поверителност на личните данни, не следва да използвате нашата електронна страница.

Чл. 6. (1) Вие, като Ползвател, сключвате с нас договор за покупко-продажба на избраните от Вас стоки, както и за доставката им до посочения от Вас адрес. Всеки такъв договор се счита сключен по електронен път, на адрес Malltohome.bg чрез използването на платформата Mall to Home. Всеки договор се сключва на български език и се съхранява в нашата база данни.

(2) Информацията, публикувана на електронната ни страница, не представлява оферта по смисъла на Търговския закон, поради което договор с Нас не може да бъде сключен само чрез приемането от Ваша страна на обявената от нас цена. За да бъде сключен договор между Вас и Нас, е необходимо електронната Ви поръчка да бъде изрично приета от Нас, независимо дали сте извършили плащане или не. Ако по някаква причина (например изчерпване на наличността на стоката) поръчката Ви не бъде приета, но вече сте извършили плащане към Нас, преведената от Вас сума ще бъде върната изцяло по банковата сметка, от която сте извършили плащането. За да направите поръчка, трябва да следвате електронния процес по заявяване и да подадете поръчката, като натиснете/кликнете върху бутона „КУПИ“. Вие можете да изменяте и/или отменяте поръчката си свободно преди натискането на бутона „КУПИ“. Така направената от Вас поръчка представлява оферта към нас, която се нуждае от нашето изрично приемане, за да бъде сключен договор между страните. Ние ще Ви уведомим за приемането на поръчката Ви, като ще Ви изпратим съответно съобщение на посочения от Вас имейл адрес. С този имейл ще потвърдим както сключването на договора между нас за покупко-продажба на избаната от Вас стока/стоки, така и на договора за доставянето ѝ/им до посочения от Вас физически адрес.

Чл. 7. (1) По силата на сключения с Вас договор по гореописания ред, Ние Ви прехвърляме правото на собственост върху избраната от Вас стока/стоки и се задължаваме да организираме доставката им до посочения от Вас физически адрес.

(2) Вие заплащате цената на поръчаната стока, както и цената за доставянето ѝ до посочения от Вас физически адрес (ако цена за транспорта се дължи според тези Общи условия и описаното на страницата ни в Интернет) по начина и съгласно условията, определени в платформата Mall to Home и в тези Общи условия. Дължимата цена е тази, посочена на електронната ни страница при отправяне на Вашата поръчка.

(3) Цената на всяка от стоките, които Вие ще можете за закупите чрез платформата Mall to Home, ще бъде определена по всяко време на Нашата електронна страница, освен в случай на очевидна грешка. Въпреки че Ние правим всички усилия, за да гарантираме, че показаните на електронната Ни страница цени са правилни, може да възникне грешка. Ако открием грешка в цената на която и да е от стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро и ще Ви дадем възможност да потвърдите Вашата поръчка на правилната цена или да я анулирате. Ако не успеем да се свържем с Вас, поръчката ще се счита за анулирана и всички платени суми ще Ви бъдат възстановени в пълен размер. Ние не сме длъжни да Ви предоставим която и да е стока на неправилна по-ниска цена (дори когато сме изпратили потвърждение на поръчката,) ако грешката в цената е явна и несъмнена и е било разумно възможно да бъде разпозната от Вас като неправилна цена. Цените на електронната ни страница са с ДДС, но изключват цената на доставката, която се добавя към общата цена. Цените могат да бъдат променяни от Нас по всяко време,  но промените няма да засягат поръчките, за които сме изпратили потвърждение, че са приети.

(4) Правилата и стъпките за извършване на плащане, ще намерите описани на електронната ни страница.

Чл. 8. (1) Чрез използването на електронната ни страница Malltohome.bg или чрез осъществяването на поръчка посредством нея, Вие се съгласявате всички изявления между Вас като Ползвател и Нас като Доставчик, във връзка със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба на стоки и договор за доставката им до посочен от Вас физически адрес, да могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, направени от името на Ползвателя на нашата електронна страница, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при подаване на поръчката, а когато е използван регистриран профил на Ползвател – от лицето, чиито данни са въведени в профила, ако Ползвателят е използвал съответното име и парола за достъп.

 1. IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СТРАНИЦАТА MALLTOHOME.BG

Чл. 9. (1) Вие можете да използвате електронната страница Malltohome.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки и за доставката им свободно, без да регистрирате профил в платформата Mall to Home, като използвате Вашите профили в социалните мрежи Facebook и Google.

(2) По Ваше желание и за Ваше улеснение, можете да регистрирате и потребителски профил. Можете да използвате електронната страница Malltohome.bg, като въведете Вашите потребителско име и парола за отдалечен достъп.

(3) Вие определяте потребителското си име и паролата за отдалечен достъп при извършването на онлайн регистрация в сайта ни, респ. в платформата Mall to Home, като следвате описаната на страницата ни процедура.

(4) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "КУПИ", Вие декларирате, че сте запознати с тези Общи условия, съгласни сте с тяхното съдържание и се задължавате безусловно да ги спазвате.

(5) В случай, че поръчката Ви е приета, Ние потвърждаваме това, като изпращаме съобщение на електронната поща, посочена от Вас. От момента на получаване на Нашето събщение, между Нас и Вас възникват договорни отношения.

(6) При отправяне на поръчка или при регистриране на потребителски профил, Вие се задължавате да предоставите верни и актуални данни. При промяна на Вашите данни, регистрирани в потребителския Ви профил, Вие сте задължени да ги актуализирате своевременно. Ние не носим отговорност за последиците, в случай че сте посочили неверни данни в поръчката си или в потребителския си профил.

 1. V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА

Чл. 10. За да сключите договор за покупко-продажба и доставка на избраните стоки с Нас, вие използвате интерфейса на нашата електронна страница Malltohome.bg, респ. платформата Mall to Home.

Чл. 11. За да сключите договор за покупко-продажба и доставка на избраните стоки с Нас, Вие трябва да изпълните следната процедура:

11.1. Да влезете в системата за извършване на поръчки в платформата Mall to Home;

11.2. Да изберете една или повече от предлаганите от Нас чрез платформата Mall to Home стоки, като ги добавите в списъка със стоки за покупка;

11.3. Да ни предоставите необходимите данни за индивидуализацията Ви като страна по договора.

11.4. Да ни предоставите необходмите данни, за да можем да доставим избраната от Вас стока до посочения от Вас физически адрес;

11.5. Да изберете способ и момент за плащане на цената.

11.6. Да потвърдите поръчката с натискане на бутона „КУПИ“.

Чл. 12. Вие можете да се откажете от всяка маркирана като желана от Вас стока до момента на натискане на бутона „КУПИ“. Едва с натискането на бутона „КУПИ“ вие отправяте поръчката си до Нас и тя става обвързваща оферта от Ваша страна, която ние можем да приемем.

 

 1. VI. МНОЖЕСТВО ДОГОВОРИ

Чл. 13. (1) С едно натискане на бутона „КУПИ“, Вие можете да отправите до Нас повече от една поръчка. Когато сте отправили поръчка за повече от една стока, сте направили толкова на брой оферти, колкото са стоките, поръчани от Вас. Ние имаме право да приемем или не всяка от така направените оферти. Ако приемем една от офертите, съдържащи се в поръчката Ви, това не ни обвързва да приемем и другите.

(2) Когато сте отправили поръчка за повече от една стока, между Вас и Нас се сключва отделен договор за покупко-продажба и доставка за всяка стока. Поради това, Ние си запазваме правото да доставим всички стоки в една обща пратка или в отделни пратки, по наша преценка. Във всеки случай обаче, Вие заплащате една доставка, когато се дължи заплащане на цена за доставката, съобразно тези Общи условия и правилата ни, публикувани на страницата Malltohome.bg. В случай че изберем да доставим поръчаните от Вас стоки с две или повече отделни доставки, Вие заплащате само цената на първата доставка.

3) Тъй като е налице отделен договор между Вас и Нас за покупко-продажба и доставка на всяка стока, Вие упражнявате правата си във връзка с доставените стоки, отделно за всеки договор и за всяка стока. Когато упражнявате правата си във връзка с една доставена от Нас стока, това не засяга правата Ви относно доставката на други стоки, поръчани със същата поръчка, нито представлява упражняване на правата Ви по отношение доставките на тези други стоки. В случай че Вие имате качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, трябва да имате предвид, че упражняването на правото Ви на отказ от договора за покупко-продажба, както и на някое от правата Ви при несъответствие на стоката по Раздел XII, за една определена стока, не представлява упражняване на това Ваше право по отношение на другите стоки, заявени със същата поръчка.

 (4) При упражняване на правата Ви по даден договор за покупко-продажба, следва да посочвате точно и недвусмислено правата си по кой договор и за коя стока упражнявате.

Чл. 14. С цел да Ви спестим разходи, Вие имате възможността и правото да заплатите цената на стоките, за които са сключени отделни договори за покупко-продажба, наведнъж при отправяне на поръчката за тях или при тяхната доставка.

Чл. 15 При избор на доставка с куриерска фирма Спиди с наложен платеж, клиентът заплаща допълнително такса на Спиди, равна на  0,5% без ДДС от стойността на поръчката, минимум 0,50 лв без ДДС. 

VII. НАЛИЧНОСТ НА СТОКИТЕ

Чл. 15. Приемането на направена от Ваша страна поръчка зависи от наличността на стоките, поради което в случай на изчерпване на наличността на избраната от Вас стока или спирането ѝ от продажба, си запазваме правото да не приемем отправената от Вас поръчка изцяло или отчасти. В случай на отказ, Ние ще Ви предоставим информация относно заместваща стока от същото или по-високо качество и сходна цена, която е в наличност. Ако не желаете да закупите така предложената от Нас стока, договор няма да бъде сключен и Вие няма да дължите заплащане на цената на стоката, а ако вече сте я заплатили – Ние ще върнем тази цена изцяло по банковата Ви сметка, от която сте наредили плащането, а когато плащането е извършено с наложен платеж – по банкова сметка, посочена от Вас. В случай че приемете да закупите предложената от Нас заместваща стока, за нея ще бъде сключен договор, като Вие ще дължите нейната цена. Това означава, че ако цената на заместващата стока не съвпада с цената на първоначално поръчаната, Вие ще следва да заплатите по-високата цена, а ако вече сте извършили плащане – да доплатите разликата. Когато цената на заместващата стока е по-ниска от тази на първоначално поръчаната, Вие ще следва да заплатите по-ниската цена, а ако вече сте извършили плащане – Ние ще върнем разликата по банковата Ви сметка, от която сте наредили плащането, а когато плащането е извършено с наложен платеж – по банкова сметка, посочена от Вас.

VIII. ОТКАЗ НА ПОРЪЧКА

Чл. 16. Ние си запазваме правото да изтеглим от продажба всяка стока, обявена за продажба на страницата ни, а също така не можем да гарантираме наличността на която и да е от обявените за продажба стоки през цялото време. Ние се задължаваме да полагаме добросъвестни усилия да приемем всяка отправена от Вас поръчка, но с оглед изложеното в предишното изречение, може да не сме в състояние да я приемем към момента, в който е направена. В такъв случай, Ние не носим отговорност за имуществени или неимуществени вреди, претърпени от Вас поради неприемане на направена от Вас поръчка, независимо от причината за това.

 1. IX. ДОСТАВКА И НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА

Чл. 17. (1) В случай че направената от Вас поръчка е приета, ние ще положим всички разумни усилия да доставим закупените от Вас стоки на посочения в поръчката Ви физически адрес. Доставката ще бъде извършена чрез куриер. По Наша преценка, доставката може да бъде извършена по друг, избран от Нас начин, в който случай ще бъдете своевременно уведомени на имейл адреса, на който сме изпратили потвърждението за приемането на поръчката Ви.

(2) Доставката ще бъде извършена в срока, посочен на нашата електронна страница. В случай, че там не е посочен определен срок, Ние ще извършим доставката в разумен срок,обичайно в рамките на 3 (три) работни дни, а в случай на особени обстоятелства (напр. при кампания Черен петък, коледни намаления и други) – в по-дълъг срок, но във всеки случай не повече от 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на поръчката Ви. За точния ден и час на доставката ще бъдете уведомени от куриера, а когато сме избрали друг начин на доставка – Ние ще Ви уведомим своевременно на имейл адреса, на който сме изпратили потвърждението за приемането на поръчката Ви. Следва да имате предвид, че не извършваме доставки в събота и неделя, както и в дни на официални празници. В случай, че не успеем да извършим доставката в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане на поръчката Ви, Вие имате право едностранно да развалите договорите за доставка на всички стоки от съответната поръчка, като изпратите писмено съобщение на нашия имейл адрес:  [email protected]. В такъв случай Ние ще Ви върнем всяка предплатена цена за стоките и за доставката, като ще преведем платената от Вас сума по банковата сметка, от която те са ни платени, а когато плащането е извършено с наложен платеж – по банкова сметка, посочена от Вас.

(3) В случай, че не можем да изпълним доставката в срок от 30 (тридесет) дни от датата на приемане на поръчката Ви поради непреодолима сила, Ние ще Ви уведомим за това при първа възможност и ще положим добросъвестни усилия да Ви доставим поръчаната стока във възможно най-кратък срок. В случай, че не успеем да извършим доставката в срок от 60 (шестдесет) дни от датата на приемане на поръчката Ви, Вие имате право едностранно да развалите договорите за доставка на всички стоки от съответната поръчка. В такъв случай Ние ще Ви върнем всяка предплатена цена за стоките и за доставката, като ще възстановим платените от Вас суми по банковата сметка, от която те са ни преведени, а когато плащането е извършено с наложен платеж – по банкова сметка, посочена от Вас.

Чл. 18. По смисъла на настоящите Общи условия и за целите на конкретните договори за покупко-продажба и доставка между Вас и Нас, под „доставка“ ще се разбира физическото предаване на поръчаната от Вас стока на Вас или на друго лице на посочения от Вас физически адрес, съобразно правилата на куриера или на третото лице, извършващо доставката.

Чл. 19. В случай че в деня и часа на доставката, за които Вие сте уведомени, на посочения от Вас физически адрес няма лице, което да приеме доставката и тя ни бъде върната от куриера или третото лице, извършващо доставката, съобразно техните правила, Вие ще дължите разходите за съхранение в продължение на 15 (петнадесет) дни. Ако и в срока по предходното изречение Вие не потърсите поръчаната от Вас стока, договорите за всички стоки, които не сте получили, се считат за прекратени, без да е необходимо изрично изявление от наша страна за това и Ние нямаме задължение да съхраняваме тези стоки занапред, а Вие ще дължите възстановяване на направените от Нас разходи за доставка. В такъв случай Ние ще Ви върнем всяка предплатена цена за стоките и за доставката, като ще преведем платената от Вас сума по банковата сметка или по банковата карта, от която те са ни платени, а когато плащането е извършено с наложен платеж – по банкова сметка, посочена от Вас, намалена с разходите за доставка и с разходите за съхранение на стоката в продължение на 15 дни.

Чл. 20. (1) При доставяне на стоката от Наша страна, Вие трябва да я прегледате в момента на доставката и предаването и ако не отговаря на изискванията, да ни уведомите за това незабавно на нашия имейл адрес: [email protected]. В противен случай стоката ще се счита за приета от Вас без забележки.

(2) Правилата по предходната алинея не се прилагат при скрити недостатъци, за които трябва да ни уведомите незабавно след откриването им.

(3) При доставка на продукти с преглед и тест, ако стоката не отговаря на вашите очаквания и желаете да я върнете, връщането е за Ваша сметка като се прилагат цените за куриерска услуга, на куриерите, с които Римоут има сключен договор. Цената на куриерската услуга може да варира в зависимост от теглото на пратката.

Чл. 21. В случай, че доставената от Нас стока е некачествена, Ние имаме задълженията по Раздел XII от настоящите Общи условия.

Чл. 22. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата за търговската продажба, определени в Търговския закон, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона защита на потребителите.

Х. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 23. Правилата на настоящия раздел се прилагат спрямо Вас единствено ако имате качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г., според данните, които сте посочили в потребителския Ви профил, а ако нямате такъв – според данните, които сте ни предоставили за сключване на договора за покупко-продажба и за доставка.

Чл. 24. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Нас в платформата Mall to Home са определени в профила на всяка стока в платформата. По смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, това са характеристиките на стоката, предвидени в договора за продажба на стоки, който се сключва при направена и приета за изпълнение поръчка чрез платформата. При заявяване доставката на множество стоки с едно натискане на бутона „КУПИ“, респ. при наличието на множество поръчки (договори) по смисъла на Раздел VI от тези Общи условия, характеристиките на всяка отделна стока, определени в профила ѝ в платформата Mall to Home, ще се считат за характеристики на продаваната стока по конкретния договор за нея, независимо от характеристиките на стоките, предмет на другите договори, сключени въз основа на същото натискане на бутона „КУПИ“.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси е определената от Нас в платформата Mall to Home в профила на съответната стока в платформата.

(3) Цената на доставката не е включена в цената на стоката и също е определената от Нас в платформата Mall to Home, като зависи от цената на поръчаната от Вас стока. Когато с една поръчка сте поръчали повече от една стока, цената на доставката се определя от общата стойност на всички поръчани от Вас стоки, независимо от това, че за всяка стока се сключва отделен договор.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на всеки договор се определят в настоящите Общи условия и от правилата ни, които се намират на електронната страница Malltohome.bg

(5) Всяка информация, която Ви е достъпна на електронната страница Mall to Home, е актуална към момента на визуализацията ѝ на страницата преди сключването на съответния договор между Вас и Нас.

(6) Чрез използването на електронната ни страница Malltohome.bg или чрез осъществяването на поръчка посредством нея, Вие, като потребител, се съгласявате, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки информация, включително такава относно характеристиките на предлаганите на електронната страница стоки, може да Ви бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Malltohome.bg или на електронна поща.

Чл. 25. (1) Чрез използването на електронната ни страница Malltohome.bg или чрез осъществяването на поръчка посредством нея, Вие, като потребител, се съгласявате, че доставчиците в платформата Mall to Home имат право да приемат авансово плащане за сключените с Вас договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Вие избирате самостоятелно дали да ни заплатите цената на поръчаните от Вас стоки и на доставката им преди или в момента на доставката. Това е Ваше право, от което можете да се възползвате чрез съответните функционалности на електронната ни страница.

(3) В случай, че стойността на поръчката Ви е равна или надвишава 10 000 (десет хиляди) лева, Вие следва задължително да извършите плащането по банков път – чрез банков превод или чрез внасяне на сумата по Наша платежна сметка.

Чл. 26. (1) Вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката, а когато сме доставили поръчаните от Вас стоки с повече от една доставка – от датата на последната доставка. За Ваше улеснение, можете да направите отказа си чрез подаване на единния формуляр за връщане на стоки по електронен път, като го разпечатате от тук и попълните направо на нашата електронна страница или да подадете формуляр на хартиен носител по Приложение № 1 към тези Общи условия на нашия адрес. Подробна информация за упражняване на правото Ви на отказ можете да намерите на Упражни правата си! и в Приложение № 2 към тези Общи условия.

(2) Правото Ви на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по Ваша поръчка или съобразно Вашите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, като наприимер стоки от раздел Козметика;
 4. за доставка на стоки, които са с отстранени или повредени етикети и оригинални опаковки, били са третирани с препарати (парфюми, перилни препарати и др.), или са замърсени, повредени или използвани.

(3) Ако Ние не сме изпълнили задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите и на електронната ни страница, Вие имате право да се откажете от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката, а когато сме доставили поръчаните от Вас стоки с повече от една доставка – от датата на последната доставка. Когато сме Ви предоставили информацията, липсваща на електронната ни страница в рамките на едногодишния срок от доставката, от датата на предоставянето ѝ започва да тече 14-дневен срок, в който можете да се откажете от договора. И в този случай правото Ви на отказ може да бъде упражнено по реда, посочен в алинея първа по- горе.

(4) Когато Вие сте упражнили правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Ние ще Ви възстановим всички суми, платени от Вас, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сме били уведомени за Вашето решение да се откажете от договора. Ние ще възстановим получените суми, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично сте изразили съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за Вас. В случай че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става чрез нареждане на обратна операция по картовата сметка, от която е направено плащането, в срок от 14 дни.

(5) При упражняване на правото Ви на отказ, Вие можете да изберете да върнете доставената Ви стока/стоки за Наша сметка като я изпратите до офис на Спиди - София, офис ЦАРЕВО СЕЛО (203) за Римоут ООД за сметка на Римоут ООД. Ще приспаднем таксите за доставка на върнати продукти от сумата, която ще Ви въстановим, освен в случаите когато Вие предпочетете да организирате сами и за Ваша сметка връщането на стоките. Ние нямаме задължение да Ви възстановим допълнителните разходи за доставка на стоките, когато изрично сте избрали начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Нас.

(6) Когато Ние не сме предложили да приберем стоките, по отношение на които Вие сте упражнили правото си да се откажете от договора, Ние можем да задържим плащането на сумите, които следва да Ви върнем, докато не получим стоките или докато Вие не ни представите доказателство, че сте изпратили стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

(7) Вие се задължавате да съхранявате надлежно всички доставени от нас стоки и да осигурите запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Във всеки случай, Вие се задължавате да върнете стоката в търговски вид, който позволява последващата ѝ продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като, но не само, разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. Когато е нарушен търговският вид на стоката, Ние имаме право по своя преценка да откажем да приемем отказ от договора или да Ви начислим разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(8) В случай на упражняване на правото Ви на отказ по този член за определена стока, счита се че Вие сте упражнили и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл.27. Вие, като потребител, наред с горепосоченото в този раздел, разполагате и с правата по Раздел XII относно получени при поръчка дефектни стоки, на основание Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

 1. XI. СМЯНА НА РАЗМЕР

Чл. 28. (1) Ако решите, че закупената от Вас стока е с неподходящ за Вас размер, можете да направите заявка за смяна на размера ѝ при условие, че продуктът е наличен в желания от Вас размер. Имайте предвид, че връщането и замяната на закупена стока е за Ваша сметка. Новоизпратената пратка със заменения продукт ще бъде доставена за Ваша сметка.

Това не засяга Вашите законови и договорни права за отказ, които ще продължат да бъдат в сила. Можете да направите заявка за смяна на размера, като ни пишете на имейл: [email protected]. Изпратете пакета до офис на Спиди - София, офис ЦАРЕВО СЕЛО (203) за Римоут ООД. При смяна на размера на стоката, не можете да промените вида или модела на стоката, освен ако Ние не се съгласим изрично с това. В случай, че цената на стоката към датата на упражняване на правото Ви на замяна е по-ниска от заплатената от Вас, Ние не дължим връщане на разликата. Изпращането на заменената стока е за Ваша сметка, затова при получаване на заменената стока ще Ви бъде начислена куриерска услуга. За връщане на стоки за смяна на размер, моля следвайте стъпките, описани по-горе относно подготовката на пратката Ви.

(2) След като сте заявили замяната и сте избрали най-подходящия начин за връщане, трябва да върнете първоначалната стока на посочен от Нас физически адрес. Трябва да върнете стоката без неоправдано забавяне и при всички случаи в рамките на не повече от 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от заявката за замяна на електронната ни страница. При връщането на първоначално закупената от Вас стока, трябва да следвате насоките за връщане на продукти описани на нашата страница тук, като в противен случай няма да можем да заменим стоката Ви.

(3) След като сте избрали начина на връщане, ние ще изпратим новата поръчка за стоката за Ваша сметка с коригирания размер в срока за доставка, определен по-горе в чл. 17 от тези Общи условия. Новата поръчка е предмет на предвиденото в Общите условия, включително относно упражняването на правото на отказ.

XII. ВРЪЩАНЕ НА ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ

Чл.29. (1) При осъществяването на поръчка посредством електронната ни страница Malltohome.bg и покупката от Вас на стоки, Ние се задължаваме да Ви предоставим стоки, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с конкетния договор с Вас, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими, по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

(2) Ние, като продавач, отговаряме за всяко несъответствие на закупената от Вас стока с характеристиките ѝ, посочени в нашата платформа, по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, когато това несъответствие съществува в момента на доставяне на стоката или се появи в рамките на две години, считано от този момент. Изключение представляват несъответствията, които се дължат на начина на използване и/или на съхранение на стоката от Вас след доставянето ѝ, както и такива, причинени от трети лица.

(3) Когато в момента на доставка установите, че стоката не отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, трябва незабавно да се свържете с Нас чрез Нашия формуляр за контакт, като предоставите информация за стоката и откритите несъответствия (дефекти). В този случай, Вие имате право:

 1. да предявите рекламация, като поискате от Нас, като продавач, да приведем стоката в съответствие;
 2. 2. да получите пропорционално намаляване на цената;
 3. да развалите договора.

Чл.30. (1) В случаите на предявена основателна рекламация, Вие можете да избирате между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за Нас, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие, значимостта на несъответствието, както и възможността да бъде предоставено друго средство за защитата Ви без значително неудобство за Вас.

(2) Вие можете да предявите рекламация на стока като се свържете с Нас чрез Нашия формуляр за контакт и ни предоставите информация за стоката и съответните установени несъответствия, в т.ч. предмета на рекламацията, предпочитания от Вас начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация, задължителнo следва да приложите и документите, на които се основава претенцията Ви, като например касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката; други документи, установяващи претенцията Ви по основание и размер.

(3) Ние, като продавач, можем да откажем да приведем стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за Нас, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително посочените в ал. 1. Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването Ни от Ваша страна за несъответствието и без значително неудобство за Вас, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са Ви били необходими. Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, Вие предоставяте стоките на Наше разположение, като е необходимо да ни изпратите обратно стоката до офис на Спиди - София, офис ЦАРЕВО СЕЛО (203) за Римоут ООД за сметка на Римоут ООД. Едновременно с предаването/връщането на стоката, Вие трябва да представите и формуляра за връщане на стоки. При замяна или необходимост от ремонт на стоките, изпращането обратно до Нас на заменените или подлежащи на ремонт стоки е за наша сметка.

(4) След получаване на стоката поради предявена рекламация, Ние внимателно ще разгледаме върнатия продукт и ще Ви уведомим по имейл в рамките на разумен срок, но не повече от 14 (четиринадесет) дни дали стоката подлежи на ремонт/може да бъде заменена или имате право на възстановяване на платената цена (според случая). В случай на възможност за Нас да бъде осъществен ремонт на стоката и подадена такава заявка от Вас, Ние се ангажираме стоката да бъде ремонтирана в разумни срокове, съобразно необходимото технологично време за извършване на конкретните ремонтни дейности с оглед естеството и вида на подлежащия на отстраняване дефект. В случай на невъзможност стоката да бъде ремонтирана или независимо от това, Вие може да поискате дефектната стока да бъде заменена с друга, като Ние ще Ви уведомим дали това в конкретния случай е възможно и ако е, ще доставим новата стока за наша сметка по реда и в сроковете за първоначална доставка на стоки. Ако нямаме възможност да ремонтираме/да заменим дефектната стока с друга, Ние ще Ви възстановим всички суми, платени от Вас, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сме Ви уведомили за Нашето решение, че не можем да ремонтираме/заменим дефектната стока. Ние ще възстановим получените суми, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично сте изразили съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Вас. В случай че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 дни.

(5) Рекламацията може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката. Срокът по предходното изречение спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката в съответствие. Ако ние, като продавач, сме предоставили търговска гаранция за стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от установения срок за предявяване на рекламация, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция при условията, посочени в нея.

Чл.31. (1) Вие имате право на пропорционално намаляване на цената или да развалите договора за продажба в случаите, когато:

 1. От наша страна не е извършен ремонт или замяна на стоката, включително сме отказали да Ви възстановим платените от Вас суми, или е получен отказ за привеждане на стоката в съответствие съгласно Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки;
 2. Появи се несъответствие въпреки предприетите от Нас действия за привеждане на стоката в съответствие. При несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, Ние имаме право да направим втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на търговската ѝ гаранция;
 3. Несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
 4. Ние, като продавач, сме заявили или от обстоятелствата е ясно, че няма да приведем стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за Вас, като потребител.

(2) Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от Вас стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

(3) Вие, като потребител, упражнявате правото си да развалите договора, като се свържете с Нас чрез Нашия формуляр за контакт и отправите изрично заявление за това  до Нас, като продавач, с което ни уведомявате за решението си да развалите договора за продажба. Във всички случаи, Вие нямате право да развалите договора, ако несъответствието е незначително. Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени Ви съгласно договора за продажба, и е налице основание за развалянето му, Вие имате право да развалите договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които сте придобили заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че ще се съгласите да запазите само стоките, които съответстват. Когато договорът за продажба се развали изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора стоки, Вие следва да върнете тези стоки на Нас, като продавач, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сте Ни уведомили за решението си да развалите договора за продажба, освен ако стоките вече не са Ни били изпратени обратно във връзка с предявена по-рано от Вас рекламация. В този случай, Ние Ви възстановяваме заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от Ваша страна за тяхното изпращане до Нас. Относно начина за връщане на стоките по разваления договор и за възстановяване на заплатената за тях цена, намират приложение правилата за това в ал. 3 и 4 на предходния член.

Чл. 32. Ако сте поръчали стоки през нашата електронна страница от друга страна-членка на ЕС, различна от България, клаузите на Раздели X, XI и XII по-горе се прилагат с ограниченията, че събирането от куриер, определен от нас, може да се извършва единствено от първоначалния адрес за доставка на територията на Република България. Също така бихме искали да ви уведомим, че при никакви обстоятелства  Ние нямаме задължението да заплащаме разходи за транспортиране на стоките от и до дестинации, различни от първоначалния адрес за доставка на територията на Република България, или разходите за връщане от дестинации извън Република България.

XIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 33. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката Ни за поверителност на личните данни, която можете да прочетете тук: Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Вас лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, като Ние щи обработваме Вашите лични данни за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

(3) За да извършите покупка чрез Нашата електронна страница Malltohome.bg или да регистрирате потребителски профил, Вие трябва първо да се съгласите с Политиката ни за поверителност на личните данни. Съгласието си Вие трябва да изразите, като маркирате, че приемате  Политиката ни за поверителност на личните данни. В случай че не сте съгласни с Политиката ни за поверителност на личните данни, Вие няма да можете да използване нашата електронна страница.

(4) В случай че Вие сте приели Политиката ни за поверителност на личните данни, Вие изрично потвърждавате, че сте съгласни Ние да съхраняваме информация или да получаваме достъп до информацията, съхранена в използваното от Вас крайно устройство за изчерпателно предвидените в политиката ни цели и срокове и на всички  предвидени там основания.

(5) Също така, Вие се съгласявате, че Ние имаме право да изпращаме по всяко време електронни съобщения към Вас, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ваш потребителски профил на платформата Mall to Home.

(6) Вие можете да дадете съгласие да събираме, съхраняваме и обработваме данни за поведението Ви като Ползвател на електронната ни страница или да откажете такова съгласие.

Чл. 34. (1) Във всеки момент Ние имаме право да изискваме от Вас да се легитимирате и да удостоверите достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията на потребителския Ви профил или при покупка обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Вие сте забравили своите име и парола, Ние имаме право да приложим обявената Процедура за забравени имена и пароли, достъпна на електронната ни страница Malltohome.bg.

XIV. ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 35. (1) Освен ако в настоящите Общи условия изрично не е посочено друго, Нашата отговорност по отношение на всяка стока, придобита чрез Нашата електронна страница, ще бъде ограничена стриктно до цената на покупката на посочената стока. По-конкретно, доколкото е законно разрешено и освен ако тези Общи условия сочат друго, Ние няма да поемем никаква отговорност за следните вреди: загуба на приходи или продажби; бизнес загуба; загуба на печалби или договори; загуба на прогнозни спестявания; загуба на данни; загуба на офис часове или часове на ръководството; други косвени вреди или пропуснати ползи. Поради отворения характер на Нашата електронна страница и възможността за грешки при съхранение и предаване на цифрова информация, Ние не гарантираме точността и сигурността на информацията, предадена или получена чрез нашата електронна страница. Всички описания на продуктите, информация и материали, показани на нашата електронна страница, се предоставят "както са", без никакви явни или неявни гаранции за тях, с изключение на тези, които са законно установени. В този смисъл, ако Вие сключвате договора като потребител, ние сме длъжни да доставим стоки, които са в съответствие с договора и с обективните изисквания за съответствие по смисъла на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, поради което сме отговорни пред Вас за всяка липса на съответствие, която съществува в момента на доставката – виж Раздел XII от настоящите Общи условия. До степента, позволена от закона, изключваме всички гаранции, с изключение на тези, които не могат да бъдат изключени законно в полза на потребителите и ползвателите. Разпоредбите на тази клауза не засягат нито Вашите законни права като потребител, нито Вашето право да се откажете от всеки сключен с Нас договор.

(2) Ние не гарантираме и не носим отговорност, че достъпът до електронната Ни страница ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън Нашите възможности, контрол и воля. Ние не носим отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с използването на електронната ни страница, нито за качеството на електронната комуникация, чрез която Вие осъществявате достъпа си до страницата. Също така, Ние не носим отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на електронната Ни страница, вследствие на експлоатиране на съответното техническо оборудване от Ваша страна.

(3) Ние не носим отговорност за използването от Ваша страна на чужд потребителски профил в Нашата електронна страница или на чужд профил във Facebook или Google, както и за използването от Ваша страна на чужди лични данни, в това число  физически адрес, както и за невярно деклариране на някое от обстоятелствата, предвидени в настоящите Общи условия и на електронната ни страница, включително относно това дали притежавате качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

(4) Ние не носим отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите на електронната страница Malltohome.bg.

(5) Независимо от горното, Нашата отговорност няма да бъде нито отменена, нито ограничена в следните случаи:

1). В случай на причинена смърт или телесна повреда, резултат от Наш умисъл или груба небрежност;

2). В случай на измама или подвеждаща реклама;

3). Във всеки случай, в който е било незаконно или забранено да се изключва, ограничава или да се направи опит да се изключва или ограничава Нашата отговорност.

 1. XV. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 36. Ние имаме право да преразглеждаме и променяме тези Общи условия по всяко време. Спрямо Вас ще се прилагат политиките и Общите условия в сила към момента, в който използвате Нашата електронна страница или отправите поръчка, освен в случаите, когато трябва да направим промени със задна дата в споменатите политики, Общи условия и Политика за поверителност, за да приложим нормативен или административен акт. В този случай възможните промени също ще засегнат поръчки, направени преди това от Вас.

Чл. 37. Ние се задължаваме във всеки момент да поддържаме публикувана актуалната редакция на тези Общи условия на адрес тук заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

Чл. 38. Всеки договор, сключен между Вас и Нас посредством електронната ни страница  Malltohome.bg, се прекратява в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид, включително чрез електронни изявления в страницата Malltohome.bg съобразно правилата на тези Общи условия и указаното на самата страница;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си, включително трайна невъзможност за използване на електронната страница Malltohome.bg;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

Чл. 39. Ние имаме право по наша преценка, без да отправяме предизвестие и без да дължим обезщетение, да прекратим едностранно всеки договор, в случай че установим, че Вие използвате платформата Mall to Home или електронната страница Malltohome.bg в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството на Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия. Същото право имаме и ако установим подобни действия, извършени чрез регистрирания от Вас потребителски профил, независимо от това кое лице ги осъществява.

XVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 40. (1) Ние, в качеството Ни на Доставчик и Вие, в качеството Ви на Ползвател в платформата Mall to Home, се задължаваме да защитаваме взаимно своите права и законни интереси, както и да пазим търговските си тайни, станали наше достояние в процеса на изпълнение на тези Общи условия и сключените въз основа на тях договори.

(2) Ние, в качеството Ни на Доставчик и Вие, в качеството Ви на Ползвател в платформата Mall to Home, се задължаваме по време и след изтичане на периода на съответния договор, да не правим публично достояние писмена или устна кореспонденция, разменена между нас. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, Интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и по какъвто и да е друг начин в устна, писмена или електронна форма.

Чл. 41. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Вас и Нас, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 42. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целите Общи условия или на договор, сключен въз основа на тях.

Чл. 43. За въпросите, неуредени в тези Общи условия и в договори, сключени въз основа на тях, свързани с отношенията между Вас и Нас, се прилагат материалните закони на Република България, без стълкновителните норми.

Чл. 44. Настоящите Общи условия се прилагат спрямо всички Ползватели на електронната страница Malltohome.bg.

Чл. 45. (1) В случай на несъгласие с действията Ни в качеството Ни на администратор на лични данни или на евентуално използван от нас обработващ личните данни, Вие, като субект на личните данни, може да подадете жалба или сигнал до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, на електронна поща: [email protected] или на тел. 02/91-53-519, факс: 02/940-36-40 и уеб сайт: www.cpdp.bg.

(2) В случай на несъгласие с действията Ни в качеството Ни на Доставчик по сключен между Вас и Нас договор, Вие, като субект на личните данни, може да подадете жалба или сигнал до Комисията за защита на потребителите на адрес: София, 1000, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6 или на тел.: 02/980-25-24, факс: 02/988-42-18, гореща линия: 0700 111 22 и уеб сайт: www.kzp.bg.

 


 

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До (, адрес и имейл Mall to home):

– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*/получено на*

– Име на потребителя/ите

– Адрес на потребителя/ите

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 


 

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

 1. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни.
 2. Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, е приело стоката (получило е фактическа власт върху нея), а когато сме доставили поръчаните от Вас стоки с повече от една доставката – от датата на последната доставка.
 3. За да упражните правото си на отказ, трябва да Ни уведомите на контактните данни, посочени на електронната страница Malltohome.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, съгласно Приложение №1 или по друг недвусмислен начин – например чрез писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща, с което заявявате, че се отказвате от договора.
 4. Може да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашата електронна страница Malltohome.bg. Ако използвате тази възможност, Ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 5. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. 

Действие на отказа.

 1. Ако се откажете от сключен с нас договор, Ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по използваната от Вас банкова сметка, от която сте направили плащането или по друга посочена от Вас банкова сметка. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
 2. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 3. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга. Имаме право да приспаднем тези разходи от подлежащата на възстановяване сума.
 4. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Правото Ви на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по Ваша поръчка или съобразно Вашите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето, като наприимер стоки от раздел Козметика;
 4. за доставка на стоки, които са с отстранени или повредени етикети и оригинални опаковки, били са третирани с препарати (парфюми, перилни препарати и др.), или са замърсени, повредени или използвани.

За допълнителна потребителска информация, моля посетете съответния раздел на електронната ни страница Malltohome.bg.

 

 

 

 

 

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки